Tao Po, Tao po Podcast

“Tao Po, Tao Po” @ Anchor na kung saan paguusapan natin sa podcast na ito ay tungkol sa mga kababalaghan, mga gawaing pangkukulam, buhay ng mga makabagong Babaylan at pagsilip sa kapalaran at Tadhana gamit ang SiAd Tala o Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle. Sa ating Season1, Episode1 ay makakasama natin si Apu Adman ng Luntiang Aghama para pagusapan kung “Mapapatay Ba Ang Kaluluwa?”Halika’t Ako’y Inyong Samahan.Mayari Na Magbaya!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s