Undas Dapat bang Katatakutan?

Tuwing sasapit ang undas nagiging abala ang lahat sa sementeryo na kung saan makikita mo naglilinis at nag pipintura ng kani-kanilang mga nitso.

At sa pagsapit ng araw ng undas halos lahat ay nag o over night sa sementeryo kasama ang kanilang mga mahal sa buhay.

Ito ang tradisyon nating mga Pilipino twing undas. Maghanda at magsama-sama mula sa mundo ng mga buhay at sa mundo ng mga yumao.

Subalit ano pa ba ang kahalagahan ng undas? Ano ba ang paniniwala ng ilan sa atin patungkol sa undas?

Para sa karagdagang kaalaman halika at tayo’y mag “Tao Po, Tao Po”, na kung saan ay tatalakayin at paguusapan natin sa Podcast na ito ang tungkol sa “UNDAS DAPAT BANG KATATAKUTAN?” at makakasama nating muli si Apu Adman ang Chief Priest ng Luntiang Aghama.

Lakay Magbaya Podcast at Spotify

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s