Witchcraft, Wicca, Babaylan pang Lifestyle o Religion?

Inyong matutunghayan ang kaibahan ng Lifestyle at Religion in terms of Spiritual Practices and Beliefs like Witchcraft, Wicca o Babaylan.

Ang Spell, Ritual at Magick ba na ginagawa ng mga Witches, Wiccan at Babaylan o BinaBaylan ay pang Lifestyle nga lang ba o ito ay may mas malalim pang mga kadahilanan?

Inyo po kami muling samahan na tuklasin, alamin at talakayin ang Kaibahan ng Lifestyle at Religion bilang isang Witches, Wiccan at Babaylan o BinaBaylan.

Para Sa mga Karagdagang Impormasyon.

Visit, Like, Share and Subscribe @

http://www.landasnglahi.com

http://www.siadtala.com (para sa aming workshop at services)

http://www.hilotacademy.com (Full Course ng Traditional Healing)

🙏Mayari na Magbaya 🙏

SiAdTala YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s