Babaylan at Binabaylan, Ano ang kaugnayan sa isa’t isa.

Ang Babaylan at Binabaylan ay nagsisilbing mediator o tulay mula sa mundo ng mga espiritu at sa mundo ng mga tao. Tagapag panatili ng paniniwala at ng ugnayan sa mga Diwata, Engkanto at Anito.

Ang mga Babaylan at Binabaylan ang tagapag ingat at sisidlan ng kaalaman at karunungan ng ating mga Ninuno.

SiAd Tala YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s