Kulam sa Sintas

Inyong masasaksihan at matututunan sa video na nasa baba kung paano gumawa ng isang kulam sa pamamagitan ng sintas.

Ang sintas na ginamit sa video ay mula sa sapatos. Maaari ding gumamit ng ibang uri ng panali basta ang haba nito ay kasing sukat ng sintas ng sapatos.

Ang kulam sa sintas ay ginagawa upang muling maibalik ang kuneks’yong nawala o naudlot. Kung ang isang tao ay bigla nalang hindi sayo nagparamdam o hindi na muling nagpakita.

Ang sintas ay nagsisimbulong koneks’yon ninyong dalawa, ang pagbuhol sa sintas naman ay ang pagbibigay tanda ng iyong intensyon at kagustuhan. Ang siyam na ulit ng pagbubuhol ng sintas ay ang pagpapatibay ng pundasyon ng iyong kagustuhan na magkaroong muli ng matibay na ugnayan sa pagitan ninyong dalawa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s