Mensahe Ngayong Kabilugan ng Buwan

Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle Script

Ngayong kabilugan ng buwan araw ng Sept. 21, 2021 ay ating hininge ang mensahe ng mga Diwata, Engkanto at Anito sa pamamagitan ng SiAd Tala Mystic Oracle Script.

At ang  ibinigay nilang simbolo ay ang “D” na sumisimbolo para sa “movement” at “go with the flow”.

Sa pamamagitan ng simbolong “D” ng Sibulan Adlaw Tala o SiAd Tala Mystic Oracle, tayo ay pinapaalalahanan na maging mapanuri sa ating mga ikinikilos kung ito ay nasa tamang direksyon pa ba o wala na.

Sa pamamagitan nito malalaman at makikita din natin kung ang ikinikilos natin ay angkop pa ba sa ating layunin. 

May mga sitwasyon din na maaaring maranasan na hindi natin kontrolado. Sa oras at sa sitwasyon na ito ay kailangan lang natin na pansamantalang sabayan ang agos ng pangyayaring ito. 

Sa pamamagitan ng simbolo at ng mga mensahe na ito ng mga Diwata, Engkanto at Anito.

Tayo ay binibigyan ng pag asa at kaalamanan na kahit ano ang sitwasyon na ating nararanasan o mararanasan, maganda o masama man sa buong buwan na ito ay mayroon “tayong magagawa” para baguhin ito.

Kailangan lamang nating maging aware sa sarili nating mga actions at kung ano ang totoong layunin natin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s